Μία παράσταση που ανατρέπει την εικόνα για τους ήρωες και τις βασιλοπούλες

Σε σχολεία και χώρους πολιτισμού 

 

Σκηνοθεσία: Κλαίρη Χριστοπούλου

2024

 

Σκηνοθεσία: Κλαίρη Χριστοπούλου

Μάιος – Οκτώβριος 2023

Απρόσμενα συμβάντα στον δημόσιο και ψηφιακό χώρο

Σκηνοθεσία: Κλαίρη Χριστοπούλου

2022-2023

 

Αντιλαμβανόμαστε την τέχνη ως αναγκαίο αγαθό για τον άνθρωπο και την κοινότητα και δημιουργούμε παραστάσεις και δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός θεάτρου -τόπου συνάθροισης και συνάντησης, που να προσφέρει μία συμμετοχική και μεταμορφωτική εμπειρία για τον θεατή.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η άρση των στερεοτύπων, η ανασύσταση της ιστορικής μνήμης, η φωνή στον αδύναμο και τον καταπιεσμένο ορίζουν αυτό που σημαίνει για εμάς θέατρο: 

μία σχεδία για τον άνθρωπο στη θάλασσα.  

 

Αντιλαμβανόμαστε την τέχνη ως αναγκαίο αγαθό για τον άνθρωπο και την κοινότητα και δημιουργούμε παραστάσεις και δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός θεάτρου -τόπου συνάθροισης και συνάντησης, που να προσφέρει μία συμμετοχική και μεταμορφωτική εμπειρία για τον θεατή.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η άρση των στερεοτύπων, η ανασύσταση της ιστορικής μνήμης, η φωνή στον αδύναμο και τον καταπιεσμένο ορίζουν αυτό που σημαίνει για εμάς θέατρο: 

μία σχεδία για τον άνθρωπο στη θάλασσα.